Et helt nytt klinikksystem

Har du noen gang lekt med tanken om «hva hvis jeg kunne fått et splitter nytt klinikksystem?» Raskt, enkelt, pent og smart. Mitt og vårt. Tilgjengelig som en app og sikker som en bank?

 

Akkurat nå utvikler ASPIT nettopp dette. Idèskisser fra designere, utviklere, helsepersonell og økonomer settes sammen til et produkt som tar deg til fremtiden. Helsedata og pasientadministrasjon gjøres tilgjengelig, smart og enkelt.

 

For deg som Physica-bruker vil det bety at dagens program gradvis smeltes inn i nytt system. Først ut er journal – som i helt ny drakt vil gi deg nye og spennende muligheter for journalføring rundt årsskiftet.

 

Med to måneders intervall vil nye områder gjøres tilgjengelig. Medio 2018 står du med et fullverdig, nytt og revolusjonerende produkt i hånden. ASPIT Journal.

Nasjonal strategi

ASPIT Journal følger nasjonal strategi for e-helse. Behovet for sammensmelting av elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system (PAS) er sentralt. Systemet favner vidt i helsevesenet samtidig som hvert fagfelt får sin egen versjon spesielt tilpasset deg og dine behov.