Marianne Samuelsen – Daglig leder og Aleksander Chaibi – Medeier og styreleder i Atlasklinikken.

Marianne Samuelsen er daglig leder hos Atlasklinikken, hvor hun så et behov for bedre flyt og en optimal arbeidshverdag. Hun ledet overgangen til Physica i januar 2019, noe hun selv mener var svært vellykket. Selv bruker hun Physica flittig som styringsverktøy for blant annet timelister og organisering av terapeutenes hverdag.

– Dette er et helt avgjørende verktøy for klinikkens drift og for at terapeutenes hverdag skal fungere og flyte best mulig sier Samuelsen og legger ved at hun i tillegg bruker Physica til administrativt arbeid som regnskap, annen type statistikk og rapportering.

Driften av klinikken er avhengig av et godt pasientjournalsystem fordi man har mange terapeuter med hektiske dager og fulle timelister. Om systemet ikke fungerer godt, påvirker dette terapeutene sin hverdag. Aleksander Chaibi er medeier og styreleder i Atlasklinikken, i tillegg praktiserer han fulltid som kiropraktor og fysioterapeut. Han bruker Physica daglig og oppfatter at dette er svært viktig i et behandlingsforløp og for kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell.

– Den elektroniske kommunikasjonen med annet helsepersonell er en avgjørende del av min praksis, og her fungerer funksjonen til Physica utmerket, sier Chaibi.

Effektiviserer hverdagen med optimalt system

I en fullbooket hverdag er det spesielt viktig at alt går som det skal. For terapeuten selv er det derfor essensielt med et godt og stødig system.

– Fungerer ikke systemet kan dette resultere i forsinkelser, noe som påvirker hele arbeidsflyten i min hverdag. I tillegg påvirker det humøret mitt, som igjen påvirker i resultatene hos pasientene mine, forteller Chaibi og legger ved at konsekvensene kan bli store om systemet ikke skulle levere.

Med sterkt fokus på klinikken og terapeuten, er Physica utviklet for å gjøre hverdagen enklere med et effektivt system. Både Samuelsen og Chaibi opplever nettopp det at de får en enklere hverdag med Physicas mange funksjoner.

Det er et bra, velutviklet og fremtidsrettet journalsystem. Jeg vil på alle måter si at Physica fungerer optimalt.

– Marianne Samuelsen

Opplever stor verdi i god kundeservice

Generelt har de opplevd svært få tekniske problemer etter skiftet til Physica i året som har gått. De få gangene det var noe som dukket opp, opplevde de raske og effektive løsninger.

– Jeg vil spesielt påpeke hvor fantastisk kundesupporten er, noe som var en stor faktor for en smidig overgang og opplæringen i det nye systemet, sier den daglige lederen.

Da systembyttet skulle skje ble det mange bekymringer rundt hvor omfattende prosessen kom til å bli. Av erfaring har Samuelsen opplevd at mange frykter større endringsprosesser grunnet merarbeid og vanskeligheter med å se hva verdien et nytt system gir.

– Om man faktisk benytter seg av den gode supporten Physica tilbyr, går overføringen fra et annet journalprogram veldig bra. Vi er svært fornøyde med avgjørelsen vi tok om å bytte og anbefaler dette til alle som vurderer å skifte system.