Aspit Response vil kunne supplerer din 113-samtale med live video direkte fra mobiltelefonen din. Alarmsentralen får mulighet til å se situasjonen og dermed anledning til å gi bedre råd. Dette gjør samtalen lettere, raskere og tryggere. Tjenesten står klar til å tas i bruk av landets AMK-sentraler.

Under en nødsamtale med 113 sentralen kan operatøren sende en SMS til innringer med en link. Når innringer åpner SMS’en og trykker på linken begynner kameraet på telefonen å sende video direkte til 113. Telefonsamtalen fortsetter uavbrutt og høytalerfunksjonen på mobilen blir aktivert.

  • Løsningen krever ingen installasjon av programvare
  • Helsepersonell har tilgang til direkte video i et web-basert brukergrensesnitt
  • Innringers posisjon med GPS-koordinater vises på kart
  • Dele direktesendt video med øvrig nødpersonell
  • Mulighet for å benytte begge kamera på telefonen
  • Innlogging med sikkerhetsnivå 4 for operatør
  • Ivaretakelse av personvern og sikkerhet