Legevakta i Vinje Kommune er de første i Norge som tester ut Aspit Response. Løsningen gjør det mulig for innbyggere å strømme video direkte til en av Norges største kommuner fra hvilken som helst smarttelefon uten behov for app eller installasjoner.

Aspit Response gir helsepersonell muligheten til å se skadeomfanget eller ulykkesstedet samtidig som de snakker med innringeren. Dette bidrar til enklere veiledet førstehjelp og mer korrekte vurderinger i forhold til behov for bistand.

Sammen med Vinje Kommune ser Aspit på hvordan Aspit Response kan integreres i deres eksisterende rutiner og hvilke gevinster løsningen gir, samtidig som vi tar imot innspill til videre utvikling av løsningen.

Utprøvingen startet rett etter påske og fortsetter ut juni 2020. Det er inspirerende å jobbe med fremoverlente Vinje kommune og se nytten de har av Aspit Response. Vi i Aspit håper at flere kommuner ønsker å gjøre det samme.