Aspit Envision løser konkrete utfordringer for medisinske bilder i helse- og omsorgssektoren i dag . Løsningen kan også ha et stort potensiale utenfor landets grenser.