Aspit Meet og integrasjon med Digipost i Psykbase vakte stor interesse på den 16. Norske Psykologkongressen. 

Aspit Meet er Aspit sin egen løsning for kryptert videokonsultasjon som blir lansert nå i september. Les mer her

Senere i høst blir også Digipost integrasjonen tilgjengelig i Psykbase. Integrasjonen vil gi deg mulighet til å sende digitale brev og dokumenter direkte fra Psykbase med ett tastetrykk til pasient og andre kontakter. Da trenger du ikke lenger tenke på utskrift, frimerker eller konvolutter. Digipost vil ta seg av leveringen, også papir dersom mottaker ikke har mulighet til å motta posten elektronisk.

Det var veldig hyggelig å endelig treffe brukere og nye kunder igjen. Vi vil rette en stor takk til Norsk psykologforening som sørget for trygge rammer og en sikker gjennomføring av kongressen.