Flere forsikringsselskap krever nå at klinikker som behandler forsikringspasienter må ha timebestilling på nett og EHF-faktura for oppgjør. Vi i Physica kan hjelpe deg å imøtekomme disse kravene samtidig som vi sparer deg for tid og administrasjon. Vår nye integrasjon med behandlernettverk.no automatiserer arbeidsflyten og kvalitetssikrer dine utbetalinger.

Slik kan din klinikk motta flere forsikringspasienter:

1. Timebestilling på nett
Vår timebestilling på nett er integrert med behandlernettverk.no. Dette gjør det enklere for oppdragsgivere å bestille timer hos din klinikk. SakID og all dekningsinformasjon som følger behanlingsoppdraget blir automatisk med over i journalsystemet.

2. EHF-faktura
«EHF» står for elektronisk handelsformat. En EHF-faktura for behandlingsoppdrag inneholder mer informasjon enn ordinær EHF-faktura. Den har tilleggsopplysninger som:
– SakID
– Behandlingskode
– Behandlerens profesjon
– Dato og tid for avholdt behandling

Vår tilleggstjeneste EHF-faktura er klargjort med all nødvendig informasjon slik at du enkelt kan fakturere forsikringsselskapene fortløpende.

3. Register eller oppdater din informasjon på behandlernettverk.no
Her kan du registrere deg for å bli en del av Norges største behandlernettverk. Alt fra hvor du jobber, hvilke former for behandling du tilbyr, til tilleggskompetanse for bruk av behandlingstillegg kan oppdateres jevnlig. Her kan du sørge for at oppdragsgiverne og deres kunder har rett informasjon tilgjengelig når de skal velge sted for behandlingsoppdrag. Se mer på: www.behandlernettverk.no

Har du ikke Timebestilling på nett eller EHF-faktura i Physica i dag?
Trykk her for å bestille tilleggstjenester til din klinikk.