Aspit logo

Aspit Mobil kommer i starten av 2022

  • Få oversikt over din kalender
  • Sett opp nye eller kanseller avtaler
  • Send melding til pasienter
  • Se utvidet avtaleinformasjon
  • Les og skriv journal

Physica og Psykbase tilpasset mobiltelefonen

Aspit Mobil er en web-app tilpasset mobiltelefon som gir deg tilgang til Physica og Psykbase på din mobiltelefon. Du får tilgang til din egen kalender mulighet til å administrere avtaler, samt lese og ta enkle journalnotater. Har du SMS-varsling i dag kan du også raskt varsle alle berørte pasienter dersom du gjør endringer i kalenderen.

Aspit mobil er utviklet for å gi deg enkel og rask tilgang til nødvendig funksjonalitet når du ikke har datamaskinen tilgjengelig. Løsningen krever ingen installasjon og du logger deg på med BankID.

Flere nyheter kommer vinteren 2022:

  1. Integrasjon med Digipost, sikker elektronisk sending av brev til dine pasienter
  2. Integrasjon med talegjenkjenningssystemet Dragon Medical One fra Omilon
  3. Integrasjon med regnskapssystemet Fiken