Aspit logo

Aspit Mobil

  • Få oversikt over din kalender
  • Sett opp nye eller kanseller avtaler
  • Send melding til pasienter
  • Se utvidet avtaleinformasjon
  • Les og skriv journal

Physica og Psykbase tilpasset mobiltelefonen

Aspit Mobil er en web-app tilpasset mobiltelefon som gir deg tilgang til Physica og Psykbase på din mobiltelefon. Du får tilgang til din egen kalender mulighet til å administrere avtaler, samt lese og ta enkle journalnotater. Har du SMS-varsling i dag kan du også raskt varsle alle berørte pasienter dersom du gjør endringer i kalenderen.

Aspit mobil er utviklet for å gi deg enkel og rask tilgang til nødvendig funksjonalitet når du ikke har datamaskinen tilgjengelig. Løsningen krever ingen installasjon og du logger deg på med BankID.

Vi starter utrullingen av tjenesten for våre brukere 01. juni 2022.

Flere nyheter 2022:

  1. Integrasjon med Digipost, sikker elektronisk sending av brev til dine pasienter
  2. Integrasjon med talegjenkjenningssystemet Dragon Medical One fra Omilon
  3. Integrasjon med regnskapssystemet Fiken