Fra mobil direkte inn i journal

Ta bilder eller film av pasienten og send trådløst og sikkert direkte til journalen.

Si farvel til minnekort, ledninger og manuelle rutiner.

Eliminer manuelle rutiner ved å forhåndsregistrere undersøkelser til arbeidslisten og lagre undersøkelser direkte fra modaliteten.

Med App’en har du alltid mulighet til å supplere pasientjournalen med bilder, video eller dokumenter uansett hvor du befinner deg.


KOMMER:
Enkel deling av bilder for «Second Opinion» i tråd med GDPR og sikkerhetskrav.
Mulighet for sykehus og røntgeninstitutter å dele direkte og eliminere behov for CD’er.
Mulighet for fastleger å kunne se pasientbilder direkte fra sitt journalsystem.