Aspit er et selskap fra Seljord med kraftig vekst innen teknologiske løsninger i helsesektoren.

Aspit lanserte Norges første skybaserte EPJ-løsning «Psykbase Online» for 15 år siden, og har alltid hatt som ambisjon å ligge i forkant. Vår kontinuerlige utvikling gjør at journalsystemene i dag fremstår som Norges mest moderne EPJ-løsninger. Over 5000 psykologer, psykiatere, fysioterapeuter, kiropraktorer og spesialister bruker Aspit sine EPJ-løsninger daglig. Selskapet står nå ved et teknologisk veiskille og er på vei ut i markedet med web-baserte journalsystemer som inkluderer Aspit Medica — et web-basert EPJ-system utviklet for fastleger.

Aspit er en veletablert leverandør mot det offentlige gjennom mange år. Aspit forsterket sin rolle ytterligere i 2018 da selskapet vant en 5-årig nasjonal konsesjonskontrakt med Direktoratet for eHelse. Dette har ført til lansering av nye innovative løsninger i form av «Envision» som løser utfordringer relatert til medisinske bilder, video og dokumenter. Kontrakten inkluderer også rett til å etablere og forvalte et nasjonalt arkiv.

I 2020 lanserte vi tjenesten Aspit Response som gir deg mulighet til å strømme video fra sin mobiltelefon til helsepersonell når liv og helse står i fare. Legevakten i Vinje Kommune ble de første til å ta i bruk løsningen våren 2020. Aspit er svært takknemlig for muligheten til å gjøre en forskjell i helsesektoren.

Aspit har i dag 60 ansatte plassert på hovedkontoret i Seljord og distriktskontor på Lysaker, Arendal, Lyngdal og Gøteborg.

Brukerne i fokus

Aspit sitt fokus vil alltid være deg som kunde og bruker av våre løsninger. Erfaring har lært oss at tett samarbeid og dialog er essensielt for en optimal brukeropplevelse.

«Aspit sin score på 9,8 av 10 i kundetilfredshet er det klart høyeste resultatet KPMG har registrert for leverandører av programvare til helsesektoren.»

– Resultatet er hentet fra en undersøkelse gjennomført i 2019 av KPMG.

God miljøsamvittighet

All data lagres i Norge hos GreenMountain i Telemark. Ved siden av å være det sikreste datalagringssenteret i Skandinavia, drives senteret av 100% fornybar energi, noe som gjør GreenMountain til verdens grønneste datalagringssenter.

Mandag til fredag fra kl. 08.00 til 16.00

Ta kontakt med oss på epost, telefon eller ved hjelp av skjemaet under.

post@aspit.no

eller

35 05 79 01