Info | Beskrivelse | Bestill | Support

Programoversikt 

Kalender

En moderne kalender som er sentrum for arbeidsdagen. De fleste arbeidsoppgaver kan utføres fra dette bildet. Kan også synkroniseres med Google-kalender.

Journal

Vises i tidslinje. Merk avsnitt med egne kategorier for rask sortering og oversikt. Kategoriene kan hentes frem i maler, utskrift og epikrise.

Elektroniske meldinger

Helsenett er naturlig integrert i Physica og med få klikk sender/mottar du meldinger og søker i Adresseregisteret. Vi har utviklet en egen løsning for meldingsutveksling, som gjør det enkelt å kommunisere over helsenett.

Regnskap

Regnskapsområde med takstkontroll for innsending til HELFO, fakturamodul, varesalg og rapporter for regnskap. Physica kan også kobles til kortterminaler og mobile betalingsløsninger.

Tilleggstjenester:

Aspit Meet

Kryptert videokonsultasjon mellom terapeut og pasient. Tilpasset PC, Nettbrett og Mobil og kan startes med ett tastetrykk fra avtalebok i Physica. Pasient mottar automatisk invitasjon på SMS eller e-post.
Les mer her

Envision

Ta bilder eller film av pasienten på mobilen og send trådløst og sikkert til Physica eller del bilder med annet helsepersonell. I tillegg til mobilapp, tilbyr Envision sikker behandling og arkivering av resultater fra modaliteter som støtter DICOM-standarden.
Les mer her

Timebestilling på nett

Fleksibel og enkel timebestilling på nett tilpasset alle enheter, direkte knyttet til kalenderen i Physica. Gode muligheter for profilering av klinikken og terapeuter og støtte for Google Analytics. Timebestillingen styres direkte fra brukergrensesnittet i Physica.

Pasienter får tilgang til sin egen side hvor de kan administrere sine avtaler.

SMS-varsling

Automatisk påminnelse av timer, med mulighet for eget oppsett med signatur, maler og meldinger med fritekst. Enkel markering av dagens timer direkte i kalenderen for å gi beskjed om f. eks. avlyste timer grunnet sykdom.
Les mer her

E-resept

Physica har full støtte for e-resept gjennom integrasjon med Direktoratet for e-helse sin Forskrivningsmodul (FM).

EHF-faktura

Send fakturaer direkte fra programmet i elektronisk handelsformat med vedlegg. Søk etter mottaker via organisasjonsnummer.

Skannermodul

Skann dokumenter direkte til journal som PDF-dokument med tekst som kan kopieres (OCR).

Integrasjoner:

Øvelser

Digitale brev

Regnskapsystemer

Regnskapsystemer

Mobil betalingsløsning

Betalingsterminaler

Forsikringsoppgjør

Elektronisk rekvirering

Kartlegging

Bestill Physica og tilleggstjenester her