JOURNALSYSTEMET FOR DEG SOM BEHANDLER MUSKEL OG SKJELETT 

Physica er skreddersydd for deg som jobber med muskel- og skjelettsystemet og 100 % styrt av deg. Journalsystemet er optimalisert på en moderneplattform over flere år, med kontinuerlig fokus på å gjøre det bedre for deg som bruker. Dette er årsaken til at det fungerer så godt.

Dette får du når du velger Physica

Du har alltid fri tilgang til vår bransjeledende support og kan forholde deg til oss som én leverandør og kontaktpunkt. All data blir lagret i Norge, så du trenger ikke bekymre deg for data på avveie i andre land. I tillegg til integrasjon mot Aspit Envision (bilder i EPJ), Exorlive og Pasientreiser, kan du enkelt slå opp i folkeregistret og søke direkte i fastlegeregisteret med ett tastetrykk. Pasienter kan enkelt bestille time i en online booking som er tilpasset ditt og pasientens behov.

Når du bytter til Physica gjør vi jobben med å flytte all pasientdata for deg. Med personlig oppfølgning gjennom hele prosessen sørger vi for at overgangen blir enkel. Det er fri etablering og opplæring, samt fri overføring av alle journaler fra ditt eksisterende system.

Prosessen videre etter bestilling

Overgangen fra eksisterende system til Physica er enkel. Klinikken får en egen kontaktperson som sikrer opplæringen og sørger for at oppstarten blir trygg og god.

Forberedelser

Kontaktpersonen som tar hånd om alle tekniske forberedelser før avtalt oppstartsdag.

Kurs/opplæring

Oppstartsdagen starter med et kurs som gir en oversikt over funksjoner og arbeidsmetoder i Physica. Det er fokus på god arbeidsflyt og få klikk i en travel pasienthverdag. Opplæringen tilpasses brukernes forutsetninger og behov.

Tiden etterpå

Etter endt opplæring er du godt rustet til å ta i bruk Physica. For å sikre en trygg overgang til nytt journalsystem har du tilgang til din kontaktperson også i den første tiden etter oppstarten.

Brukerne i fokus

Aspit sitt fokus vil alltid være deg som kunde og bruker. Erfaring har lært oss at tett samarbeid og dialog er essensielt for en optimal brukeropplevelse.

«Aspit sin score på 9,8 av 10 i kundetilfredshet er det klart høyeste resultatet KPMG har registrert for leverandører av programvare til helsesektoren.»

  • Resultatet er hentet fra en undersøkelse gjennomført i 2019 av KPMG.