Psykbase2020-12-29T11:47:42+01:00

Ledende journalsystem for psykoterapeuter i over 20 år

Psykbase har vært på markedet siden 1993, og er nå det mest utbredte journalsystem blant privatpraktiserende psykiatere og psykologer. Psykbase egner seg både for en enkeltstående privatpraksis og for større flerbrukermiljøer, slik som private sentre og offentlige voksenpsykiatriske poliklinikker.

Psykbase Online er et system som alltid fungerer, alltid er oppdatert og som gir deg trygghet for sikkerheten rundt dine sensitive data. Programmet installeres, vedlikeholdes og driftes sentralt hos oss. Med et enkelt og godt sikret system kobler du deg til med vanlig internettlinje. Psykbase er et system som alltid fungerer, alltid er oppdatert og som gir deg trygghet for sikkerheten rundt dine sensitive data.

Med Psykbase Online forholder du deg alltid bare til én leverandør med ett kontaktpunkt for alt som vedrører journalsystemet.

Fordeler med Psykbase Online:

 • Med Psykbase blir du mobil. Benytt journalsystemet like enkelt hjemmefra som på kontoret.
 • Utviklet av fagfolk innen flere helsenisjer som selv journalfører i sin daglige praksis.
 • Vi har egne psykoterapeuter internt i vår utviklingsavdeling.
 • Du slipper å bruke tid på oppdatering, sikkerhetskopier, nye takster og nye krav fra myndighetene.
 • Enkelt i bruk og garantert ressursbesparende for deg.
 • Nærmere to tusen fornøyde daglige brukere.
 • Tilgang til Norsk Helsenett direkte i journalsystemet, uten egen kostbar fysisk linje.
 • Enkel utveksling av elektroniske meldinger med alle helseaktører og sentrale offentlige instanser.
 • Alltid oppdatert i henhold til Normen og retningslinjer fra Datatilsynet.
 • Vi har tett og løpende dialog med sentrale helsemyndigheter.
 • Vi har over 20 års erfaring med journalsystem for norsk helsevesen.
 • Meget kompetent internt IT-driftsmiljø står for daglig drift, sikkerhet og leveranse.
 • Krever ingen installasjon og kan kjøres direkte fra både PC og Mac.

Alltid kunden i fokus

Vårt fokus vil alltid være deg som kunde og bruker. Erfaring har lært oss at tett samarbeid og dialog er essensielt for en optimal brukeropplevelse.

«Aspit sin score på 9,8 av 10 i kundetilfredshet er det klart høyeste resultatet KPMG har registrert for leverandører av programvare til helsesektoren.»

(Resultatet er hentet fra en undersøkelse gjennomført i 2019 av KPMG.)

God miljøsamvittighet

All data lagres i Norge hos GreenMountain i Telemark. Ved siden av å være det sikreste datalagringssenteret i Skandinavia, drives senteret av 100% fornybar energi, noe som gjør GreenMountain til verdens grønneste datalagringssenter.

Nytt

Jeg vil vite mer om Psykbase:





Go to Top