Info | Beskrivelse | Bestill | Support

Programoversikt 

Kalender

En moderne kalender som er sentrum for arbeidsdagen. De fleste arbeidsoppgaver kan utføres fra dette bildet. Kan også synkroniseres med Google-kalender.

Journal

Vises i tidslinje. Merk avsnitt med egne kategorier for rask sortering og oversikt. Kategoriene kan hentes frem i maler, utskrift og epikrise. Psykbase loggfører automatisk alle endringer i et journalnotat.

Psykbase leveres med mange gode ferdigdefinerte dokumentmaler. Malene bidrar til effektiv og standardisert utforming av dokumenter. De har et fast oppsett og inneholder såkalte autotekstfelter som automatisk fyller ut informasjon du allerede har registrert i Psykbase. Du finner blant annet maler for brev, innkalling, venteliste-brev, epikrise, rapport og mange andre. Man kan også enkelt utforme egne maler med Psykbase.

Elektroniske meldinger

Helsenett er naturlig integrert i Psykbase og med få klikk sender/mottar du meldinger og søker i Adresseregisteret. Vi har utviklet en egen løsning for meldingsutveksling, som gjør det enkelt å kommunisere over helsenett.

Psykbase leveres med all funksjonalitet for oppgjør med NAV og rapportering til NPR

Regnskap

Regnskapsområde med takstkontroll for innsending til HELFO, fakturamodul, varesalg og rapporter for regnskap. Psykbase kan også kobles til kortterminaler og mobile betalingsløsninger.

Tilleggstjenester:

Aspit Meet

Kryptert videokonsultasjon mellom terapeut og pasient. Tilpasset PC, Nettbrett og Mobil og kan startes med ett tastetrykk fra avtalebok i Psykbase. Pasient mottar automatisk invitasjon på SMS eller e-post.
Les mer her

Timebestilling på nett

Fleksibel og enkel timebestilling på nett tilpasset alle enheter, direkte knyttet til kalenderen i Psykbase. Gode muligheter for profilering av klinikken og terapeuter og støtte for Google Analytics. Timebestillingen styres direkte fra brukergrensesnittet i Psykbase.

Pasienter får tilgang til sin egen side hvor de kan administrere sine avtaler.

E-resept

Psykbase har full støtte for e-resept gjennom integrasjon med Direktoratet for e-helse sin Forskrivningsmodul (FM).

SMS-varsling

Automatisk påminnelse av timer, med mulighet for eget oppsett med signatur, maler og meldinger med fritekst. Enkel markering av dagens timer direkte i kalenderen for å gi beskjed om f. eks. avlyste timer grunnet sykdom.
Les mer her

CheckWare

Kartleggingsverktøyet CheckWare er tilgjengelig som en integrert del av Psykbase, Man får tilgang til et meget rikt utvalg psykologiske tester, screeningverktøy og pasienttilfredshetsmålinger. Med kartleggingsmodulen vil pasienter kunne fylle ut besvarelser på nett, og resultatene vil kunne benyttes direkte i journalsystemet.

EHF-faktura

Send fakturaer direkte fra programmet i elektronisk handelsformat med vedlegg. Søk etter mottaker via organisasjonsnummer.

Skannermodul

Skann dokumenter og bilder direkte til journal som PDF-dokument med tekst som kan kopieres (OCR).

Integrasjoner:

Kartlegging

Digitale brev

Regnskapsystemer

Regnskapsystemer

Mobil betalingsløsning

Betalingsterminaler

Forsikringsoppgjør

Elektronisk rekvirering

Kartlegging

Bestill Psykbase og tilleggstjenester her