Ledende journalsystem for psykoterapeuter i over 20 år

Psykbase har vært på markedet siden 1993, og er nå det mest utbredte journalsystem blant privatpraktiserende psykiatere og psykologer. Psykbase egner seg både for en enkeltstående privatpraksis og for større flerbrukermiljøer, slik som private sentre og offentlige voksenpsykiatriske poliklinikker.

Psykbase Online er et system som alltid fungerer, alltid er oppdatert og som gir deg trygghet for sikkerheten rundt dine sensitive data. Programmet installeres, vedlikeholdes og driftes sentralt hos oss. Med et enkelt og godt sikret system kobler du deg til med vanlig internettlinje. Psykbase er et system som alltid fungerer, alltid er oppdatert og som gir deg trygghet for sikkerheten rundt dine sensitive data.

Med Psykbase Online forholder du deg alltid bare til én leverandør med ett kontaktpunkt for alt som vedrører journalsystemet.

Alltid kunden i fokus

Vårt fokus vil alltid være deg som kunde og bruker av Psykbase. Erfaringen vår har lært oss at et transparent samarbeid og muligheten for tett dialog er essensielt for en optimal brukeropplevelse.

«Aspit sin score på 9,8 av 10 i kundetilfredshet er det klart høyeste resultatet KPMG har registrert for leverandører av programvare til helsesektoren.»

  • Resultatet er hentet fra en undersøkelse gjennomført i 2019 av KPMG.

Prosessen videre etter bestilling

Overgangen til Psykbase er enkel. Klinikken får en egen kontaktperson som sikrer opplæringen og sørger for at oppstarten blir trygg og god.

Forberedelser

Kontaktpersonen som tar hånd om alle tekniske forberedelser før avtalt oppstartsdag.

Kurs/opplæring

Oppstartsdagen starter med et kurs som gir en oversikt over funksjoner og arbeidsmetoder i Psykbase. Det er fokus på god arbeidsflyt og få klikk i en travel pasienthverdag. Opplæringen tilpasses brukernes forutsetninger og behov.

Tiden etterpå

Etter endt opplæring er du godt rustet til å ta i bruk Psykbase. For å sikre en trygg overgang til nytt journalsystem har du tilgang til din kontaktperson også i den første tiden etter oppstarten.

FORDELER MED PSYKBASE ONLINE:

Med Psykbase blir du mobil. Benytt journalsystemet like enkelt hjemmefra som på kontoret.

Utviklet av fagfolk innen flere helsenisjer som selv journalfører i sin daglige praksis.

Vi har egne psykoterapeuter internt i vår utviklingsavdeling.

Du slipper å bruke tid på oppdatering, sikkerhetskopier, nye takster og nye krav fra myndighetene.

Enkelt i bruk og garantert ressursbesparende for deg.

Nærmere to tusen fornøyde daglige brukere.

Tilgang til Norsk Helsenett direkte i journalsystemet, uten egen kostbar fysisk linje.

Enkel utveksling av elektroniske meldinger med alle helseaktører og sentrale offentlige instanser.

Alltid oppdatert i henhold til Normen og retningslinjer fra Datatilsynet.

Vi har tett og løpende dialog med sentrale helsemyndigheter.

Vi har over 20 års erfaring med journalsystem for norsk helsevesen.

Meget kompetent internt IT-driftsmiljø står for daglig drift, sikkerhet og leveranse.

Krever ingen installasjon og kan kjøres direkte fra både PC og Mac.

PSYKBASE TILBYR BLANT ANNET:

Moderne og funksjonell tidsplanlegger

Oversiktlig og effektivt pasientkort

Pasientlister for god oversikt over pasientflyt

Løpende journal for dokumentasjon av behandlingsforløp

Hovedjournal for å samle sentrale kliniske data

All funksjonalitet for oppgjør med NAV og rapportering til NPR

Dekker bokføringskrav ved betaling av egenandeler

Dokumentmaler for innkalling, brev, rapporter med mer

Autotekstfelter henter inn informasjon i maler eller mens du skriver

Effektiv informasjonsflyt mellom journal, dokumenter og skjema

Effektivt verktøy for håndtering av grupper

Kontaktregister over profesjonelle samarbeidspartnere

Suverent og effektivt verktøy for å lage rapporter over virksomheten

Tilgang til et stort utvalg tester og kartlegginger.