BankID
Smartkort
Norsk Helsenett
Mobile Enheter
SMS