Hvordan fungerer MediPay i Praksis?

I Programmet:

  • Huk av for MediPay på avtalen (en hakeboks kalt MP i sidepanelet).
  • Når SMS er sendt kan status sjekkes i MediPay fane under regnskap..
  • Om SMS link ikke blir benyttet tar MediPay over. («Kjøper beløp» av deg og sender faktura til kunde.)

Pasienten vil:

  • Få en SMS med link til betaling. (viser eksempel på bildet under)

  • Gå til webside og velge betalingsmetode.
  • Motta elektroniske kvittering på websiden (Kan lastes ned som PDF).

MediPay automatisk (regningskort i avtalebok):

Denne haken kan fjernes per avtale eller på Pasientkort under Perioder.

MediPay faktura håndtering:

Ved bruk av valget «Opprett MediPay-faktura» vil programmet lage en faktura uten fakturagebyr.

Vanlige fakturaer som opprettes uten å skrives ut vil bli håndtert automatisk av MediPay.
For å unngå at fakturaen skal gå via MediPay kan du velge «skriv ut» når den opprettes:

NB! Det vil være en beløpsgrense på automatisk faktura. Den er på 3000 kr. Dersom fakturaen er over grensen vil den ikke bli godtatt av PayEx.

MediPay Område i Regnskap:

Ordrelinjen viser detaljert status på valgt ordre.

Status symboler:

Grønn hake: Betaling fullført

Gul hake: Autorisert

Timeglass: Venter på betaling

Blå pil: Reversert

Rød X: Avbrutt

Rød !: Feilet (kontakt support.)

Rød Ø: Kanseller