Drift av komplekse IT-system for offentlig og private sektor med over 20 års erfaring

Aspit sine serverfarmer er lokalisert i Green Mountain datasenter i Telemark. Datasenteret er Tier lll sertifisert, samt innehar ISO 9001, ISO 14001 og ISO 27001 sertifiseringer. Alt utstyr driftes av ASPIT med ITIL-sertifisert driftspersonell.

Vi leverer sikker drift med personlig service til alle universitet og høyskoler i Norge, en rekke tjenester for kommunal sektor, statlig virksomhet og privat sektor.

Vi har stor vekt på driftsleveranser for offentlig og privat helsevesen der datasikkerhet er av særskilt betydning.

Jeg vil vite mer om Aspit Drift: