Aspit Envision


Bilder og video direkte fra mobil til journal

Aspit Medica


Web-basert journalsystem

Physica


Online journalsystem

Physica


Online journalsystem

PsykBase


Skreddersydd journalsystem for psykoterapeuter

Aspit Drift


Profesjonell drift av IT-systemer

Aspit Medica


Et helt nytt klinikksystem

Aspit Drift


Profesjonell drift av IT-systemer

PsykBase


Skreddersydd journalsystem for psykoterapeuter