Aspit logo

Om oss

Vi er et selskap fra Seljord med kraftig vekst innen teknologiske løsninger i helsesektoren

Utsiktsbilde over Seljord

Hva gjør Aspit?

Over 6000 behandlere av muskel og skjelett, psykologer og psykiatere bruker våre journalsystemer daglig. Vi lanserte Norges første skybaserte EPJ-løsning «Psykbase Online» for 15 år siden — ambisjonen om å ligge i forkant har vi fortsatt. I dag tilbyr vi et journalsystem tilpasset stadig flere fagområder. Aspit har i dag 60 ansatte plassert på hovedkontoret i Seljord og distriktskontor på Lysaker, Arendal, Lyngdal og Gøteborg.

I juni 2021 ble Aspit en del av Nordhealth. Nordhealth er opprinnelig et finsk selskap som siden starten i 2001 har utviklet seg til å bli en av de ledende leverandørene av helseprogramvare i Norden. I Finland er selskapet markedsledende leverandør av journalsystemer til muskel/skjelett- og psykologmarkedet.

Slik jobber vi

Måten vi jobber med tjenestene våre gjenspeiler hvordan vi jobber med kundene. Vi lytter til behov og ideer fra de som bruker systemene våre hver dag. Vi behandler alle innspill, små som store, som potensielle utviklingsmuligheter, og får dermed laget det som er viktigst, først. Denne stadige forbedringen gjør at journalsystemene våre i dag er Norges mest moderne EPJ-løsninger.

Vi i Aspit ser på oss selv som et bindeledd mellom myndighetenes krav og standarder og behandleres behov for trygge og enkle løsninger - med kloke teknologivalg i bunn.

Web-baserte journalsystemer

Et satsningsområde for oss er å gjøre våre journalsystemer helt web-baserte. Målet er et journalsystem som tar med seg alt av brukervennlighet og skylagring fra dagens løsning. I tillegg kommer fordelene man har ved å kunne logge seg på med BankID rett i nettleser fra en hvilken som helst telefon eller PC.

Samarbeidspartner med det offentlige

Aspit har vært en veletablert leverandør mot det offentlige gjennom mange år. I 2018 vant vi en 5-årig nasjonal konsesjonskontrakt med Direktoratet for e-helse. Dette har ført til lansering av nye løsninger som Envision og Capture, som lar behandlere sende og motta medisinske bilder, video og dokumenter. Kontrakten inkluderer også rett til å etablere og forvalte et nasjonalt arkiv.

Vi er svært takknemlig for denne muligheten til å gjøre en forskjell i helsesektoren.