Aspit logo

Digipost

  • Send dokumenter til pasienter på en enkel og sikker måte
  • Digipost tar seg av leveringen, enten elektronisk eller på papir
  • Integrasjonen støtter sending av dokumenter, innkalling til avtale og faktura
  • Har du aktivert KID sendes faktura direkte til mottaker som eFaktura

Slik fungerer det

Enkle og effektive forsendelser

Du trenger ikke tenke på utskrift, frimerker eller konvolutter. Ved å høyreklikke på dokumentet i journalsystemet kan du enkelt sende det til pasient eller kontakt. Hvis mottaker har aktivert Digipost sendes dokumentet direkte til mottakers digitale postkasse. Over to millioner innbyggere bruker Digipost i dag. Integrasjonen medfører også betydelig reduserte portokostnader for din klinikk. Se priser for digital- og papirpost her: Prisliste Digipost

Bedre informasjonsflyt og økt sikkerhet

Dokumenter som sendes med Digipost ligger sikkert lagret i pasientens digitale postkasse og mottager må identifisere seg med bankID. Med addressing på fødselsnummer er du er garantert å nå rett mottaker og kan trygt sende sensitive personopplysninger i tråd med Normen og GDPR. Dersom mottaker ikke har en digital postkasse håndterer Digipost utsendelsen av et fysisk brev. Du kan derfor være helt sikker på at pasienten vil motta informasjonen når du trykker på send-knappen i journalsystemet.

Mer tid til pasientene med Digipost

Nevropsykolog Torjus Ødelien bruker Digipost-integrasjonen. Han opplever mindre dødtid, større fleksibilitet og enklere forsendelser.

Ønsker du Digipost integrasjon?

Pris for integrasjon i journalsystemet er per klinikk/postkasse.